header

LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIEI STANDARD PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC 2017

Coduri EUROSTAT Denumire specii animale SOC 2017 euro/cap Număr capete SOC activitate existentă Total capete animale în urma realizării investiţiei 1* SOC în urma realizării investiţiei 1*
0 1 2 3 4 5 6
A2010 Bovine sub 1 an 265.23
A2120 Bovine între unu și mai puțin de doi ani - masculi 354.73
A2220 Bovine între unu și mai puțin de doi ani - femele 335.31
A2130 Bovine de cel puțin doi ani- masculi 820.14
A2230 Bovine de cel puțin doi ani și peste - juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție 810.32
A2300F Vaci pentru lapte 1232.70
A2300G Vaci, altele decât cele pentru lapte 505.80
A2410 Bivolițe 920.02
A4100 Ovine 96.07
A4110K Ovine - femele pentru reproducție - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete 59.14
A4120 Alte ovine: miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrășate în vederea sacrificării 25.68
A4210K Caprine - femele pentru reproducție - capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete 124.52
A4220 Alte caprine - iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării 38.64
A3110 Porcine - purcei cu greutatea sub 20 de kilograme 47.37
A3120 Porcine - scroafe și scrofițe de reproducere cu greutatea de 50 de kilograme și peste 287.21
A3130 Alte porcine - porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării 385.79
A5140 Pui de carne* 486.59
A5110O Găini ouătoare* 2212.42
A5230 Curcani* 4558.84
A5210 Rațe* 2775.66
A5220 Gâște* 3810.82
A5410 Struți* 29893.25
A5240_5300 Alte păsări de curte (inclusiv prepelițe, fazani și porumbei)* 975.14
A6111 lepuri domestici - femele pentru reproducție 15.32
A6710R Familii de albine 69.79
TOTAL zootehnic 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00

Detalii
* Valoarea SOC se referă la 100 capete