LISTA COEFICIENȚILOR DE CALCUL AI PRODUCȚIEI STANDARD
PENTRU SECTORUL VEGETAL ȘI ZOOTEHNIC

LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIEI STANDARD PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC

Coduri EUROSTAT Denumire specii animale SO 2013 euro/cap Număr capete SO activitate existentă Total capete animale în urma realizării investiţiei 1* SO în urma realizării investiţiei 1*
0 1 2 3 4 5 6
C_1 Ecvidee 1404.31
C_2_1 Bovine sub 1 an - total 216.38
C_2_2 Bovine sub 2 ani - masculi 344.40
C_2_3 Bovine sub 2 ani - femele 341.49
C_2_4 Bovine de 2 ani și peste - masculi 817.88
C_2_5 Bovine de 2 ani și peste - female (juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție) 801.38
C_2_6 Vaci, bivolite pentru lapte 1200.46
C_2_99 Bovine de 2 ani și peste - alte vaci 515.85
C_3_1_1 Oi - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete 54.91
C_3_1_99 Oi - alte oi: miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrașate în vederea sacrificării 26.72
C_3_2_1 Capre – capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete 112.98
C_3_2_99 Capre – alte capre: iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării 39.67
C_4_1_1 Porcine - tineret porcin sub 20 kg 33.36
C_4_1_2 Porcine - scroafe pentru reproducție peste 50 kg 262.55
C_4_1_99 Porcine - alte porcine: porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării 388.08
C_5_1 Pui pentru carne * 473.59
C_5_2 Gaini ouătoare * 2156.00
C_5_3_1 Curcani și curci * 4205.56
C_5_3_2 Rațe * 2824.99
C_5_3_3 Gâște * 3602.66
C_5_3_4 Struți * 30083.50
C_5_3_99 Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepelițe * 900.34
C_6 Iepuri (femele iepuri) 13.91
C_7 Familii de albine 59.62
TOTAL zootehnic 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00

Detalii
1* Coloanele 5 si 6 se completeaza doar pentru investitiile noi (start-up-uri)
* Valoarea SO se referă la 100 capete